PRIVACY VERKLARING

Wij hechten bij Angus Grand Cru veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma Angus Grand Cru en de bevoegde personen werkende binnen Angus Grand Cru, met maatschappelijke zetel te Doornikserijksweg 195, 8510 Bellegem en met ondernemingsnummer BE 0719 391 095.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Angus Grand Cru houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:     

 • het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)
 • het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen

 

HOE VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

ALGEMEEN

 • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het bestelformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw telefoonnummer mee te geven.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je hieronder.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. Angus Grand Cru is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam & e-mail.

 

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 • Angus Grand Cru bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

 

VERSTREKKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 • Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
  • alle personen die namens Angus Grand Cru van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Angus Grand Cru kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

 

JOUW RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

 

COOKIES?

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken deze om onze inhoud aan te passen en te verbeteren. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, moet u geen cookies accepteren op onze website. Houd er rekening mee dat er functies op de website kunnen staan die u niet kunt gebruiken.

 

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon, tablet of andere IT-apparatuur (hierna gezamenlijk “computer” genoemd). Ze stellen u in staat om uw computer te herkennen en informatie te verzamelen over uw gedrag op onze website. Cookies verzamelen echter geen informatie over wie u bent of wie uw computer gebruikt. Cookies kunnen ook geen computervirussen of andere kwaadaardige programma’s verspreiden. angusgrandcru.be gebruikt first-party en third-party cookies:

FIRST-PARTY COOKIES?

First-party cookies zijn cookies die door onze website op uw computer worden geplaatst en alleen door angusgrandcru.be kunnen worden gelezen. We gebruiken de volgende soorten first-party cookies voor verschillende doeleinden:

Technische cookies – die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Cookies maken bijvoorbeeld basisfuncties zoals paginanavigatie mogelijk.

Gepersonaliseerde cookies – die informatie verzamelen over uw gedrag op onze website. We gebruiken deze informatie om u de inhoud en de producten op de website te tonen die het best aan uw behoeften beantwoorden op basis van de ervaring die u op angusgrandcru.be hebt opgedaan. 

Statistische cookies – die informatie verzamelen over het aantal bezoeken aan de website, de duur van de individuele bezoeken, enz. We gebruiken deze informatie om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren en voor statistische doeleinden.

 

THIRD-PARTY COOKIES?

Cookies van derden zijn cookies die we zelf niet op de website plaatsen, maar die we aan derden hebben toegestaan om te plaatsen. Wanneer we dus inhoud van websites van derden zoals Google opnemen, krijgt u ook cookies van die websites die op uw computer zijn opgeslagen.

Angusgrandcru.be maakt gebruik van Google Analytics die cookies op onze website opslaat en er toegang toe heeft om statistieken van de bezoeken van de gebruikers aan angusgrandcru.be te genereren. We gebruiken ook cookies van Google Analytics om de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van onze website te optimaliseren. 

 

VERWIJDEREN EN BEHEREN VAN COOKIES

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies beheren en verwijderen in de browserinstellingen.

 

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over cookies en ons gebruik van cookies, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: Angus Grand Cru Doornikserijksweg 195, 8510 Bellegem, België. Email: info@angusgrandcru.be

 

KLACHTEN?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Dit kan op info@angusgrandcru.be

 

Angus Grand Cru (BVBA)

Doornikserijksweg 195, 8510 Bellegem

BTW: BE 0719 391 095

Privacy Policy

facebook-social
instagram-social

Made by Whipcream